Synthese artikel Anne- Laure

Inburgering in Vlaanderen: De effectiviteit, efficiëntie en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid

Het artikel is een synthese van drie deelrapporten die de effectiviteit, efficiëntie en impact van het Vlaamse inburgeringbeleid onderzocht. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, de VDAB en het departement Onderwijs. Het werd uitgevoerd door de HIVA en de auteurs zijn Peter De Cuyper, Miet Lamberts en Fernando Pauwels.

De tekst bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de onderzoekssituering en –bevindingen. Hierin gaat vooral aandacht uit naar de onderzoeksresultaten i.v.m. de efficiëntie, de impact en de effectiviteit van het Vlaamse inburgeringsbeleid. Het tweede deel daarentegen bespreekt aanbevelingen om de knelpunten op te lossen. Indien u meer informatie wenst, kunt u op deze diavoorstelling terecht.

Bron:

  • De Cuyper, P., Lamberts, M., & Pauwels, F. (2010). //Synthese Inburgering in Vlaanderen. De effectiviteit, efficiënte

en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid//. Rapport (PDF-document). Geraadpleegd op 3 november 2010, op http://www.hiva.be/resources/pdf/publicaties/R1333.pdf