Synthese artikel Annelies

Vluchtelingenkinderen

Het artikel schetst het beeld van vluchtelingen en de gevolgen hiervan. Het maakt een vergelijking tussen de asielprocedure in België en Nederland. De gevolgen van hun vlucht wordt ook aangebracht (psychosociale aspecten) en dit wordt dan in verband gebracht met hun achtergronden. Wat de risicofactoren en beschermende factoren zijn, de aard van traumatisering, emotionele beschikbaarheid en steun van ouders en de individuele kindkenmerken.
Het signaleren van problemen wordt ook gegeven: begeleiding en behandeling, psychotherapeutische behandeling, prognose en preventie.
Het artikel behandelt dus vooral de mentale, emotionele, psychosociale gevolgen voor vluchtelingen.

Bron:

Statistieken:
excel-opdracht