Synthese artikel Hanne

Inburgering in Vlaanderen: Het beleidskader in kaart gebracht (Deel 1)

Het artikel werd door de auteurs, verbonden aan de K.U. Leuven geschreven als onderzoeksresultaten over de historie, doelgroep en beleid van Inburgering in Vlaanderen.
Allereerst was er een onthaalbeleid dat evolueerde naar een inburgeringsbeleid en zelf een inburgeringsplicht. De meeste nieuwkomers, gebonden aan een aantal voorwaarden hebben inburgeringsplicht. Een aantal kunnen worden vrijgesteld of krijgen voorrang.
De inhoud van het inburgeringstraject bestaat uit een primaire traject (verplicht) en een secundair e traject. Zo kan de inburgeraar zo snel mogelijk zelfstandig en actief aan de samenleving deelnemen. Tot slot worden nog een aantal samenwerkende diensten opgenoemd zoals: de gemeente, Onthaalbureaus, Huis van het Nederlands, VDAB en OCMW.

Voor een uitgebreidere informatie, klik hier.

Bron: