Synthese artikel Jolien

Inburgering in Nederland en Vlaanderen: een inleiding tot het debat

Het artikel gaat over de verandering van het multicultureel emancipatiemodel naar een inburgeringsbeleid. Patrick Loobuyck gaat in op de achtergrond van oude en nieuwe ideeen. De auteur wil in het artikel duidelijk maken dat het beleid en de inburgering van allochtonen nog beter moet! De auteur schrijft vooral politieke artikels en artikels die te maken hebben met de samenleving. Patrick Loobuyck schrijft dan ook voor het tijdschrift samenleving en politiek.

In het artikel is een heel belangrijk onderwerp het inburgeringsproject. Het project zorgt voor een snelle integratie in de Nederlandse samenleving. De nadruk ligt op het leren van de taal, integratie in de maatschappij en zorgen voor tewerkstelling. Het is een interessant artikel over de evolutie van inburgering.

Bron: