Artikel Lies

Loopt alles op wieltjes?
Over opvang en begeleiding van Zigeuners

De bedoeling van de auteurs was om duidelijkheid te scheppen over de opvang en begeleiding van zigeuners in België. Er werd enerzijds gekeken naar het beeld van zigeuners in de maatschappij, of dat nog altijd voldoet aan het plaatje van in woonwagen wonende mensen met een heel aparte cultuur en anderzijds naar de vlotheid en bereidheid tot hulpverlening van deze mensen. Er worden ook problemen en discussiepunten binnen het werkveld aangehaald. De grote algemene vraag die achter de tekst schuilt is of de integratie van zigeuners wel mogelijk en nodig is en of de Roma als vluchtelingen of als zigeuners moeten benaderd worden.
Eerst wordt in grote lijnen de situatie van de Roma vroeger en nu geschetst waarna er over gegaan wordt naar de opvang en begeleiding ervan. Er wordt verteld over de mensenrechten, de conventie van Genève, de asielprocedure met de bijkomstigheden en de regularisatiemogelijkheden en actualiteit.

Voor de gehele tekst klik hier.
Voor een samenvatting in powerpoint, klik hier.

Bron tekst:
Compernolle, K., Delvaux, I., De Kesel, R., De Vrij, S., Lenaerts, T., Gonokoso, J.M., Mathay, K. en Vanderhoydonks, L., ‘Loopt alles op wieltjes? Over opvang en begeleiding van Zigeuners’, KHLeuven, departement Sociale School Heverlee, 2001.