Synthese artikel Liesbet

Wat ging er mis? Over inburgering, moslims en nieuwe wereldorde

De schrijver, Guido Deraeck, van dit artikel heeft zich gebaseerd op verschillende werken van andere schrijvers. Hij haalt er de belangrijkte dingen uit en vergelijkt dit dan met wat de andere hebben geschreven. Bij elk werk geeft hij ook zijn eigen mening.
Het artikel gaat vooral over de problemen rond inburgering. De auteur gaat na hoe die problemen zijn ontstaan en waarom ze nu nog steeds bestaan.

Bron: