Synthese artikel Suzan

Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op sociaal-culturele integratie bij allochtonen

Het artikel gaat uit van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Het artikel kadert binnen ZOEM, een artikelenreeks over gelijkekansenthema's. In de artikels wordt er ingezoemd op bepaalde aspecten van gelijke kansen door het bespreken van cijfergegevens uit afgerond onderzoek in Vlaanderen. Het artikel handelt over de sociaal- culturele integratie bij allochtonen. Specifiek gaat het artikel over de integratie van personen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Sociaal- culture integratie omvat vier onderdelen: de taalbeheersing (en- gebruik), het sociaal kapitaal (sociale contacten en lidmaatschap van verenigingen), de identiteitsbeleving en de waardeoriëntering. Alle onderdelen worden grondig besproken en gestaafd met cijfermateriaal. Tot slot wordt er een eindconclusie geformuleerd, hoe is de sociaal- culturele integratie van personen van Turkse en Marokkaanse afkomst in Vlaanderen? Een uitgebreidere samenvatting van het artikel vindt u in de powerpoint

Bron:

  • Van Craen, M., Vancluysen, K., Ackaert J., & Van Aerschot, M. (2008). Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op sociaal- culturele integratie. Studie (PDF- document). Geraadpleegd op 29 oktober 2010, op http://hdl.handle.net/1942/9335