Cliteur Paul

Paul Cliteur is een Nederlandse gerechtsgeleerde en een filosoof, hij is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de universiteit van Leiden. Hij is ook een columnist en hij schrijft hij artikels voor dag- en weekbladen. Hij is bekend om zijn liberale inslag, zijn atheïsme (ontkenning van het bestaan van een God), republicanisme en zijn inzet voor de dierenrechten.
Cliteur is ook bestuurlijk actief. Hij was onder meer de curator van de Telderstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, de voorzitter van het humanistisch verbond en ook was hij lid van de redactieraad van het tijdschrift Rekenschap.

Enkele van zijn andere publicaties zijn:

  • Cliteur, P. (2010). Abraham, Jefta en Pinechas of de wortels van het monotheistisch geweld. Radix, 36 (1), 68-71.
  • Cliteur, P. (2010, 04, september). Geloof kan wél tot geweld inspireren. De Volkskrant, 23.
  • Cliteur, P. (2010). Het proces van de eeuw. Het tijdschrift voor de Politie, 72, 11.

Eventuele vragen die kunnen gesteld worden:

  • Waarom vindt u de scheiding van kerk en staat zo belangrijk?
  • Wat vindt u zo boeiend aan integratie en een multiculturele samenleving?

Contactgegevens:

  • Telefoon: +31 (0)71 527 7651
  • E-Mail: ln.vinunediel.wal|ruetilc.b.p#ln.vinunediel.wal|ruetilc.b.p

Bron: