De Cuyper Peter

Peter De Cuyper schreef mee aan 'Inburgering in Vlaanderen, het beleidskader in beeld gebracht, deel 1'. Hij is onderzoeksleider en licentiaat in de sociologie aan de K.U. Leuven. Hij gespecialiseerde zich in sociaal beleid en methodologie.
Sinds 1998 is hij verbonden aan het HIVA (K.U. Leuven). De domeinen waarin hij werkzaam is, zijn: sturing organisatie en uitvoering van arbeidsmarkt- en integratiebeleid.

De Cuyper schreef (mee) aan publicaties zoals

  • ‘Evaluatie van het nieuwe werkervaringsprogramma’ (2010),
  • ‘Van werk naar werk: de markt van outplacement’ (2008) …

Hij werkte ook mee aan ‘Inburgering in Vlaanderen, deel 2’ (2010) en ‘Inburgering in Vlaanderen, synthese’ (2010) e.d.
De Cuyper werkt momenteel mee aan onderzoeken zoals: ‘Inburgering in het land van herkomst’ (2010).

Contactgegevens:

  • E-mail: eb.nevueluk.avih|repyuced.retep#eb.nevueluk.avih|repyuced.retep
  • telefoon: +32 (0)16 32 31 75

Vragen die kunnen gesteld worden:

  • Wat motiveert (of demotiveert) u om rond dit thema te werken?
  • Wat hoopt u te bereiken bij de Belgen/ politiek met uw werk rond inburgering?
  • Indien u de politieke macht zou hebben om veranderingen door te voeren op vlak van inburgering, wat zou u dan eerst willen veranderen?

Bron: