Eindwerken Anne Laure
  • Jongerius, M. (2006). Inburgeren of uitburgeren met een portfolio?. (ongepubliceerd) eindwerk faculteit Letteren. Universiteit Utrecht.
  • Meesschaert, A-L. (2005). Diversiteitsbeleid in Vlaanderen: over inburgering en inwerking. (ongepubliceerd) eindwerk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
  • De Breucker, I. (2004). Inburgering van nieuwkomers : problemen ervaren door meerderjarige nieuwkomers bij het doorlopen van de inburgeringstrajecten en beleidsrespons. (ongepubliceerd) eindwerk Master in de sociale wetenschappen. Departement sociologie, Leuven.

Terug naar overzicht