Eindwerken Jolien
  • Stammer, K. (2009). Heldengalerij: Opvoeden tot actief burgerschap door kleuters kennis te laten maken met kinderrechten.. Onuitgegeven verhandeling, KATHO, PHO.
  • Talloen, M. (2005). Het Vlaamse inburgeringsbeleid: retoriek of realiteit? Een institutionele analyse van de professionele relaties via een casestudy. Onuitgegeven verhandeling, KU Leuven.
  • Cleiren, M. (2006). Integratie als een interactief proces: het Vlaams inburgeringsbeleid onder de loep. Onuitgegeven verhandeling, KU Leuven.
  • Vannerom, A. (2009). Talensensibilisering : Onderzoek naar integratie van vreemde talen in hoekenwerk.. Onuitgegeven verhandeling, KATHO, PHO.
  • De Saedeleir, K. (2009). ABRAPALABRA: Krijgt het taalzwakke kind evenveel kansen bij vreemdetaalinitiatie als het taalgevoelige kind?. Onuitgegeven verhandeling, KATHO, PHO.3

Terug naar overzicht