Eindwerken Joram
  • Eindverhandeling KH Leuven

http://doks.khleuven.be/doks/do/files/FiSe413e0ac71854e73401185627c4641e14/eindverhandeling.pdf;jsessionid=7475B1278A8D7C6BFDD60E1392226847?recordId=SKHL413e0ac71854e73401185627c4641e13

* Bastiaensen R. (2001) Vonkjes van Sechina (ongepubliceerd) Eindwerk basisopleiding contextuele hulpverlening

* Bruwier, D. (2010). De Katrol : een meerwaarde voor gezinnen met een beperking ? : Een praktijkervaring ter verduidelijking. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk (België).

* Dedeurwaerder, S. (2002). Opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen vanuit de werking van een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor Matschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk(België).

* Degrande, R. (2000). Meer kleur op school kan: werken aan schoolcultuur. (Ongepubliceerd) eindwerk. KATHO IPSOC, Kortrijk (België).

* De Keyser, Eveline. (2005). Kansarmoede in het lager onderwijs: ontwikkeling van een vormingsmodel voor leerkrachten. (Ongepubliceerd)eindwerk Bachelor Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk( België).

* Ligneel, I. (2007). Onderwijs als één van de sleutels tot integratie: stimuleren van gelijke kansen voor onthaalklasleerling en bij de doorstroming naar het regulier onderwijs. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk(België).

Terug naar overzicht