Eindwerken Lies
  • Scheerder, J. (2003). De vrijetijdssport in verhouding tot processen van individualisering en inburgering : van clubsport naar egosport?. Eindwerk sociale wetenschappen. KU Leuven.
  • Claeys, B. (2010). Integrated or discriminated ? : Een explorerend onderzoek naar de hedendaagse problemen van de Ugandese oudere in Kagando. Eindwerk Katho HIVV.
  • De Clerck, P. (2010). Een kritische vergelijking van zorgsystemen. Eindwerk K.U.Leuven. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.
  • Jacob, I. (2005). Roma-zigeuners en onderwijs : een kwalitatief onderzoek naar de houding van Roma-jongeren uit Antwerpen. Eindwerk KU Leuven. Faculteit rechtsgeleerdheid.

Terug naar overzicht