Eindwerken Liesbet

- Hagenaers, A. (2010). Een kritische analyse van de territoriale vereisten voor gebruik, algemene bekendheid en inburgering van het Beneluxmerk en het Gemeenschapsmerk. (Ongepubliceerd) eindwerk Master na master in de Intellectuele Rechten. HUB, Brussel.

- Meesschaert, A. (2005). Diversiteitsbeleid in Vlaanderen: over inburgering en inwerking. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.

- De Breucker, I. (2004). Inburgering van nieuwkomers: problemen ervaren door meerderjarige nieuwkomers bij het doorlopen van de inburgeringstrajecten en beleidsrespons. (Ongepubliceerd) eindwerk Faculteit Sociale Wetenschappen. KUL Sociologie, Leuven.

Terug naar overzicht