Eindwerken Suzan
  • Andries, T. (2008). Bachir heeft een diploma, wat nu? Een onderzoek naar de tewerkstellingskansen van hoogopgeleide allochtonen. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
  • Gryson, A. (2007). Wij zijn allemaal gelijk! De integratie van allochtone kinderen in de klas. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. KHBO, Brugge.
  • Hertegonne, M. (2008). Media en allochtonen: de rol van leeftijd en verblijfsduur. (Ongepubliceerd) thesis Master in de communicatiewetenschappen. KU Leuven, Leuven.
  • Neel, P. (2009). De integratie van allochtonen door middel van sport: buurtvoetbal. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding. KHL BASO, Diepenbeek.
  • Swerts, A. (2009). Schoolsucces van anderstalige nieuwkomers: een kwalitatief onderzoek naar de factoren taal, ondersteuning en sociaal- emotioneel functioneren. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
  • Vandenbussche, N. (2003). Integratie van allochtonen in de lagere school. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Lager Onderwijs. KATHO RENO, Torhout.