Entzinger Han

Henri Bernhard (Han) Entzinger) is een Nederlands socioloog en hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam.
Entzinger studeerde sociologie in Leiden, Rotterdam en Straatsburg. Hij promoveerdein Leiden met een proefschrift over het minderhedenbeleid. Na zijn studie was hij werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). vanaf 2001 is hij als hoogleraar verbonden aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam.

Enkele van zijn andere publicaties zijn:

  • De dilemma’s van het inburgeren in een multiculturele samenleving
  • Inburgeren met én zonder concessies. Enkele kanttekeningen bij het advies ‘beleidsopvolging minderhedendebat’.

Eventuele vragen die kunnen gesteld worden:

  • Hoe denkt u over de inburgering ?
  • Wat mag volgens u nog veranderen in ons inburgeringsbeleid?

Contactgegevens:

  • Email: ln.rue.wsf|regniztne#ln.rue.wsf|regniztne
  • Telefoon: + 31 10 408 2631

Bron:
U Utrecht. Han Entzinger. Geraadpleegd op 02/12/2010 op, http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercome/researchers/profdrhanentzing/29393main.html