Geert Bourgeois

Geert Bourgeois is Viceminister- president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand.

Beroepsloopbaan:

 • Advocaat (1975-2003)
 • Bestuurder WIER (1983-1988)

Politieke loopbaan:

 • Gemeenteraadslid in Izegem (1977-1983)
 • Eerste schepen in Izegem (1983-1994)
 • Gemeenteraadslid in Izegem (1995- )
 • Federaal volksvertegenwoordiger (1995-2004)
 • Algemeen voorzitter VU (2000-2001)
 • Algemeen voorzitter N-VA (2001-2004)
 • Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (2004-2008)
 • Vlaams volksvertegenwoordiger(2008-2009)

Eventuele vragen die kunnen gesteld worden:

 • U bent minister van Inburgering; wat valt allemaal onder u functie?
 • Hoe wordt volgens u de inburgering in België vergroot? Welke factoren spelen een rol?
 • Vindt u dat iemand zich volledig moet aanpassen aan onze gewoonten/tradities? Of moet die persoon juist zijn identiteit behouden en onze cultuur verbreden?

Contactgegevens:

Adres:Arenbergstraat 7
1000 Brussel
Telefoon: 02 552 69 00
Fax: 02 552 69 01
E-mail: eb.nerednaalv|sioegruob.tenibak#eb.nerednaalv|sioegruob.tenibak

Bronnen: