Geets Johan

Johan Geets is een onderzoeker die heeft meegeschreven een onderzoek i.v.m inburgering; nl “Het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd”

Hij was als voltijds onderzoeker tijdelijk verbonden aan OASeS (Onderzoeksgroep Armoede Sociale Uitsluiting en de Stad) binnen de onderzoekslijn Migratie en Etnische Minderhedenen waar hij ondermeer onderzoek deed naar het onthaalbeleid voor Turkse en Marokkaanse nieuwkomers en integrale jeudgzorg voor jongeren uit etnisch-culturele minderheidsgroepen en Islambeleving bij hoogopgeleiden.

Recent werkte hij mee aan een VIONA-onderzoek naar arbeidsmarktparticipatie van nieuwkomers en een onderzoek omtrent Marokkaanse huwelijksmigratie en een onderzoek met betrekking tot de evaluatie van het inburgeringsbeleid.

Momenteel werkt Johan Geets als wetenschappelijk onderzoeker voor het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en de onderzoeksgroep CeMIS.

Enkele van zijn andere onderzoeken zijn:

  • Arbeidsmarktparticipatie van hooggeschoolde nieuwkomers op de Vlaamse / Belgische arbeidsmarkt' met

bijzondere aandacht voor genderaspecten

  • Arbeidsmarktpositie van (hoog)geschoolde immigranten; een literatuurstudie over theorie en empire.

Eventuele vragen die kunnen gesteld worden:

  • Vindt u dat er voldoende maatregelen genomen worden door de overheid om de arbeidsparticipatie van nieuwkomers te bevorderen?
  • Wat zijn volgens u eventuele verbeterpunten inzake het inburgeringsbeleid?
  • Vindt u het goed dat ook oudkomers de kans krijgen om een inburgeringstraject te volgen?

Contactgegevens:

  • Telefoon: +32(0)3 / 275 59 66
  • E-mail: eb.ca.au|steeg.nahoj#eb.ca.au|steeg.nahoj

Bron: