Internet Anne Laure

Publicaties van Fernando Pauwels

Publicaties van Miet Lamberts

Pubblicaties van Peter De Cuyper

  • Struyven, L., & De Cuyper, P. (2004). De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid en uitvoering. Synthese en beleidsaanbevelingen van het onderzoek ‘procesevaluatie van de trajectwerking’. Geraadpleegd op 8 december 2010, op http://www.hiva.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php?id=2904

Terug naar overzicht