Internet Hanne
De Cuyper Peter

- De Cuyper, P., Evaluatie van het nieuwe werkervaringsprogramma’, HIVA, KU Leuven, 2010.
De volledige tekst is http://www.hiva.be/resources/pdf/publicaties/R1357_werkervaring.pdf hier te vinden.
- De Cuyper, P., Van werk naar werk: de markt van outplacement’ HIVA, KU Leuven, 2008.
De volledige tekst is https://www.werk.be/assets/werk.be/cijfers-en-onderzoek/onderzoek/onderzoeksprojecten/2007_2011/Samenvatting_Outplacement_van_werk_naar_werk.pdf?SMSESSION=NO hier te vinden.

Lamberts Miet

- Lamberts, M., Inburgering in Vlaanderen, deel 3, KU Leuven, 2010.
De volledige tekst is http://www.hiva.be/resources/pdf/publicaties/R1332.pdf hier te vinden.
- Lamberts, M., De tewerkstelling van allochtonen in de land- en tuinbouw, KU Leuven, 2010.
De tekst is niet te vinden op internet.

Pauwels Fernando

- Pauwels, F., Inburgering in Vlaanderen, synthese, KU Leuven, 2010.
De volledige tekst is http://www.inburgering.be/inburgering/ hier te vinden.

Terug naar overzicht