Internet Lies

Devolder, G. (VMC cel woonwagenwerk, Antwerpen)

- D. Beersmans, G. Devolder, K. Janssens, T. Machiels, J. Michels. (2002). Laat de was maar hangen. Voyageurs en Zigeuners in de straat. Antwerpen/Apeldoorn. Garant. Volledige tekst op: http://www.student.kuleuven.be/~m9819027/versie4.pdf

Goemans, An (maatschappelijk werkster OCMW Kessel-Lo)

- Claes, B. (2001). Verdoken armoede blijft. Internet. Het Nieuwsblad. Volledige artikel op: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=NBRA04102001_082

Grouwels, Brigitte ( Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken)

- Grouwels, B. (2005). Beleidsnota etnisch-culturele minderheden. Vlaamse Gemeenschapscommissie. Volledige tekst op: http://www.vgc.be/NR/rdonlyres/2F5EF8E7-DF85-4F0E-AA8D-D3FCF67395A2/0/Beleidsnota_Etnischcultureleminderheden.pdf

Vermeersch, Peter (Onderzoeksassistent van het fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, en docent bij het departement Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Leuven)

- Vermeersch, P. (2010). Backdoor nationalism (with Jon Fox). European Journal of Sociology. 325-357.
- Vermeersch, P. (2010). Roma inclusion: can international institutions play a role?. Development and Transition. 7-10.
- Vermeersch, P. (2010). Contesting Europe: strategies and legacies in Polish political competition. Europe-Asia Studies. 503-522.
- Vermeersch, P. (2009.) Europeanisation: a mixed blessing for the Roma?. Idee. 18-21.
- Vermeersch, P. (2009). National minorities and international change: being Ukrainian in contemporary Poland. Europe-Asia Studies. 435-465.
- Vermeersch P. (2008). Domestic discourses on European integration in Poland before and after 2004: ideology, nationalism, and party competition. The Program on Central & Eastern Europe Working Papers Series, CES, Harvard University. 1-13.
- Vermeersch, P. (2008). Bosnia and Herzegovina: thinking beyond institution-building. Nationalism and Ethnic Politics. 266-288.
- Vermeersch, P. (2008). Exhibiting multiculturalism: politicized representations of the Roma in Poland. Third Text. 359-371.
- Vermeersch, P. (2007). A minority at the border: EU enlargement and the Ukrainian minority in Poland. East European Politics and Societies. 475-502.
- Vermeersch, P. (2007). Ethnic minority protection and anti-discrimination in Central Europe before and after EU accession: the case of Poland. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. 1-21.
- Vermeersch, P. (2005.) National minorities in Poland: domestic ethnic relations in a changing European context. The Norwegian Journal of Migration Research. 45-56.
- Vermeersch, P. (2005). Marginality, advocacy, and the ambiguities of multiculturalism. Identities: Global Studies in Culture and Power. 451-478.
- Vermeersch, P. (2005). EU enlargement and immigration policy in Poland and Slovakia. Communist and Post-communist Studies. 71-88.
- Vermeersch, P. (2004). Archaeology and identity politics: a cross-disciplinary perspective. Archaeological Dialogues. 22-27.
- Vermeersch, P. (2004). Minority policy in Central Europe: exploring the impact of the EU’s enlargement strategy. //The Global Review of Ethnopolitics. 3-19.
- Vermeersch, P. (2003). //Ethnic minority identity and movement politics: the case of the Roma in the Czech Republic and Slovakia.
Ethnic and Racial Studies. 879-901.
- Vermeersch, P. (2003). EU enlargement and minority rights policies in Central Europe: explaining policy shifts in the Czech Republic, Hungary and Poland. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. 1-32.
- Vermeersch, P. (2002). Romani mobilisation in Central and Eastern Europe. European Yearbook of Minority Issues. 373-394.
- Vermeersch, P. (2002). Ethnic mobilisation and the political conditionality of European Union accession: the case of the Roma in Slovakia. Journal of Ethnic and Migration Studies. 83-101.
- Vermeersch, P. (2001). Advocacy networks and Romani politics in Central and Eastern Europe. Journal on Ethnopolitics and Minorities in Europe. 1-22.
- Vermeersch, P. (2000). The group expulsion of Slovak Roma by the Belgian Government: a case study of the treatment of Romani refugees in Western Countries. Cambridge Review of International Affairs. 71-82.
- Vermeersch, P. Minority associations: Issues of representation, internal democracy and legitimacy, in: Weller, M. en Nobbs, K. (2010). Political Participation of Minorities: A Commentary on International Standards and Practice. Oxford: Oxford University Press. 682-701.
- Vermeersch, P. Poland: minority rights in a homogenized state, in: Rechel, B. (2008). Minority Rights in Central and Eastern Europe. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. 166-179.
- Vermeersch, P. Minorities in democracy: notes from a Belgian perspective,in: Kleppmann, U. (2006). Minorities in Democracy. Skopje: Konrad Adenauer Foundation. 123-137.
- Vermeersch, P. Romani political participation and racism: reflections on recent developments in Hungary and Slovakia, in: Cahn, C. (2002). Roma Rights: Race, Justice, and Strategies for Equality. New York: IDEA. 160-174.

Terug naar overzicht