Internet Liesbet

Publicaties van Paul Cliteur:

- Cliteur, P. (2009). De integratie van religieuze minderheden in de democratische rechtsstaat. In Vellenga, S., Harchaoui, S., El Madkouri, H. (Reds.) Mist in de polder: zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland (pp. 117-129). Amsterdam: Aksant.

Geraadpleegd op 12 december 2010, op
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/bitstream/1887/14625/5/Cliteur++De+integratie+van+religieuze+minderheden+2009.pdf

- Cliteur, P. (2009). Discriminatie en kritiek. Strafblad, 7 (3), pp. 238-254.

Geraadpleegd op 12 december 2010, op
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/bitstream/1887/14472/5/Cliteur+Discriminatie+en+kritiek+2009.pdf

(enkel van deze auteur vond ik de volledige tekst terug op het internet)

Terug naar overzicht