Internet Suzan

Van Craen, M., Vancluysen, K., & Ackaert, J.

Van Craen, M., Vancluysen, K., & Ackaert, J. (2010). The perception of neighborhood disorder in flemish Belgium: differences between ethnic majority and minority group members and bearing on fear of crime. Journal of Community Psychology, 39(1), 31-50. Volledige tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcop.20415/pdf
Van Craen, M., & Ackaert, J. (2006). De veiligheidsscan. Instrument voor een lokaal veiligheids- en leefbaarheidsbeleid. Antwerpen: Maklu. Samenvatting: http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=O9IX1TUmEOcC&oi=fnd&pg=PA7&dq=o%09Van+Craen,+M.,+%26+Ackaert,+J.+(2006).+De+veiligheidsscan.+Instrument+voor+een+lokaal+veiligheids-+en+leefbaarheidsbeleid.+Antwerpen:+Maklu.+&ots=WYClIR8M3r&sig=Xx7rbpJze3rkL6I78UGyIVcDecg#v=onepage&q&f=false
Van Craen, M., & Van Haegendoren, M. (2004). De allochtone gemeenschap: een bron van ongebruikt talent. Tielt: Lannoo. Tielt: Lannoo. Verwijzing: http://uhdspace.uhasselt.be/dspace/handle/1942/501?language=en
Vancluysen, K., & Van Craen, M. (2009). De Vlaamse integratiekaart deel I: Conclusies en beleidsaanbevelingen. Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Volledige tekst: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/download.aspx?c=*SGK&n=73421&ct=68782&e=203049

Dagevos, J.

Dagevos, J., & Gijsberts, M. (2005). Sociaal en Cultureel planbureau. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Den Haag: Sociaal en Cultureel planbureau. Samenvatting: http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=i9VZoJlGUHQC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Dagevos+J&ots=jsXFJ_PYSz&sig=K29sNLh27D8iJ6JOVKRFnD-Y-h4#v=onepage&q&f=false
Dagevos, J. (2005). Minderheden, armoede en sociaal- culturele integratie. Migrantenstudies, 21(3). 135-154. Volledige tekst: http://www.migrantenstudies.nl/wp-content/uploads/MS-2005-NR3-P135-154.pdf.
Dagevos, J., & Gijsbert, M. (2009). Jaarrapport integratie 2009. Den Haag: Sociaal en Cultureel planbureau. Volledige tekst: http://www.raadwerkinkomen.nl/CmsData/Signaal%202009/JaarrapportIntegratie.pdf
Euwals, R., Dagevos, J., Gijsberts, M., & Roodenburg, H. (2008). De arbeidsmarktpositie van Turken in Nederland en Duitsland. TPEDigitaal, 2(1), 23-34 Volledige tekst: http://www.tpedigitaal.nl/assets/static/1_Euwals-Dagevos-Gijsberts-Roodenburg-1-2008.pdf

Driessen, G.

Smit, F., Driessen, G., & Doesborgh, J. (2005). Opvattingen van allochtone ouders over onderwijs: tussen wens en realiteit. Een inventarisatie van de verwachtingen en wensen van ouders ten aanzien van de basisschool en educatieve activiteiten in Rotterdam. Nijmegen: ITS. Volledige tekst: http://www.gelderlandkrijgtkleur.nl/uploaded_files/Opvattingen%20van%20allochtone%20ouders.pdf
Driessen, G., & Merry, M.S. (2006). Islamic Schools in the Netherlands: Expansion or Marginalization? Interchange, 37(3). 202-223. Samenvatting: http://www.springerlink.com/content/v3508n27t2714477/

Terug naar overzicht