Johan Ackaert

Prof. dr. Johan Ackaert is docent aan Universiteit Hasselt; faculteit Rechten en Sociale Wetenschappen. Zijn vakgroep is gedragswetenschappen, communicatie en linguïstiek. Hij is de verantwoordelijke voor de onderzoeksgroep gedragswetenschappen – publiek recht. Binnen de organisatie Steunpunt Gelijkekansen behoort hij bij de multidisciplinaire expertenpool. Hij is ook aangesloten bij Steunpunt burgerlijke organisatie Vlaanderen.

Loopbaan:

 • 1982 -1983: wetenschappelijk medewerker aan het Vervolmakingscentrum voor Overheidsbeleid en bestuur
 • 1984-1986: Wetenschappelijk medewerker Departement Politieke Wetenschappen KU Leuven.
 • 1986-1997: Assistent Economische Hogeschool Limburg
 • 1992 – 2006: Assistent Limburgs Universitair Centrum Universiteit Hasselt.
 • 2006 - …: Docent aan de Universiteit Hasselt

Enkele projecten:

Recente projecten

 • De impact van de sociaal- culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen op de wederzijdse beeldvorming en het vertrouwen in de overheid

2009

 • Interdisciplinaire lessen: duurzame ontwikkeling ( NOORD –ZUID)

2007

 • Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Dit onderzoek beoogt de effecten te meten van de invoering van het Vlaamse gemeentedreet. De verdere omschrijving zal gepubliceerd worden na de start van het project in 2008.

Enkele publicaties:

 • Ackaert, J., e.a. (2009). Burgerparticipatie in Gent: een overzicht van de evolutie van de particpatie- arrangementen. Leuven: steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen.
 • Ackaert, J., Derynck, F., Dezeure, K., & Reynaert, H. (2010). Burgerparticipatie in de stadsorganisatie: een stand van zaken. Leuven: Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen.
 • Ackaert, J., Vancliusen, K., & Van Craen, M. (2009). Gekleurde steden: autochtonen en allochtonen over samenleven. Brugge: Vanden Broele.
 • Ackaert, J., & Van Craen, M. (2006). De veiligheidsscan. Een instrument voor een lokaal veiligheids- en leefbaarheidsbeleid. Antwerpen: Maklu.
 • Ackaert, J. (2006). Politiek in mijn gemeente. Leuven- Brussel: Davidsfonds/Politeia.
 • Ackaert, J., Van Craen, M. (2005). Onveiligheid en etnische herkomst. De stereotypering voorbij. Participation, 4, pp. 11-29.
 • Steunpunt gelijkekansenbeleid (2009). De Vlaamse integratiekaart 1: conclusies en beleidsaanbevelingen. Antwerpen: Consortium Universiteit Antwerpen en Limburgs Universitair Centrum.

Eventuele vragen die kunnen worden gesteld:

 • U heeft al veel onderzoek en project gedaan naar integratie van allochtonen. Merkt u de laatste jaren hier een zekere evolutie in? Worden allochtonen beter opgenomen in onze maatschappij?
 • Waarom spreken de thema’s integratie, allochtonen, inburgering u zo aan?

Contactgegevens:

 • E-mail: eb.tlessahu|treakca.nahoJ#eb.tlessahu|treakca.nahoJ
 • Telefoon intern: 32-11-268769

Bronnen: