Juridische context Hanne
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars. Belgisch Staatsblad, 4 december 2008, blz. 63 680 e.v. (B.S., 4/12/2008).
  • Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2008 tot bepaling van de doelen voor het vormingspakket maatschappelijke oriĆ«ntatie binnen het primaire inburgeringstraject.
  • Decreet 28 februari betreffende het Vlaams inburgeringsbeleid, Belgisch Staatsblad, 8 mei 2003, blz. 24 937 e.v.
  • Decreet van 14 juli 2006 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, B.S., 9 november 2006, blz. 59 990 e.v.
  • Decreet van 1 februari 2008 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, B.S., 21 februari 2008, blz. 10 851 e.v.
  • SERV (2006), Betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, SERV, 13 maart 2006.
  • VMC, Voorstellen bij het ontwerp van het inburgeringsdecreet 2006, Overleg onthaalbureaus. Vlaamse Minderhedencentrum, 9 maart 2006.

Terug naar overzicht