Juridische context Jolien
  • Decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid (1) (2005). Het Belgisch staatsblad.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999 houdende de erkenning en subsidiĆ«ring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (1999). Juriwel.

Terug naar overzicht