Juridische context Lies
  • Diversiteitsbeleid - Minderhedenbeleid: Inburgering en Onderwijs. (2004). Decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands(B.S.19.XI.2004). Juriwel. Geraadpleegd op http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=9804.
  • Diversiteitsbeleid - Integratiebeleid: Basisregelgeving. (1998). Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden (B.S. 19.VI.1998). Juriwel. Geraadpleegd op http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=9769#decreten.

Terug naar overzicht