Juridische context Liesbet

- Decreet houdende diverse bepalingen betreffende wonen, inburgering en stedelijk beleid (20 mei 2005, BS 9 juni 2005)
- Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van het provisioneel krediet " Inburgering " (8 september 2000, BS 23 november 2000)

Juridische bronnen geraadpleegd op 14 december 2010, op http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

Terug naar overzicht