Jurische context Suzan
  • Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van attest van aanmelding, attest van vrijstelling, attest van inburgering, de modellen van inburgeringscontract en de modellen van bijlage in het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid. Belgisch Staatsblad, 14 maart 2007.
  • Ministerieel besluit betreffende de richtlijnen voor de inburgering van minderjarige anderstalige nieuwkomers in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid. Belgisch Staatsblad, 6 juli 2004 (2de druk).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999 houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van etnisch- culturele minderheden. Belgisch staatsblad.

Terug naar overzicht