Keulen Marino

Marino Keulen is (° 1963) studeerde Graduaat Handelswetenschappen en is Vlaams Volksvertegenwoordiger.
Hij zetelde acht jaar in het Vlaams Parlement, in 2003 werd hij minister van Media, Sport en Huisvesting. Bij de volgende verkiezingen (2004 – 2009) werd hij minister van Wonen en Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid en Inburgering. Op al deze domeinen voerde Marino Keulen fundamentele hervormingen door.

In het artikel ‘Inburgering in Vlaanderen: het beleidskader in beeld gebracht, deel 1' wordt hij vernoemd naar aanleiding van zijn beleidsnota over inburgering (2004 – 2009).

Contactgegevens:

  • Tel: 089 71 17 21
  • Fax: 089 71 19 21
  • E-mail: eb.neluekoniram|ofni#eb.neluekoniram|ofni

Vragen die kunnen gesteld worden:

  • In uw beleidsnota van inburgering (2004 – 2009) staat dat u inspanningen verwacht van inburgeraars om de taal en omgangsvormen te respecteren. Vindt u het niet voldoende dat als ze in Vlaanderen wonen, de Franse taal kennen? Want de Vlamingen worden geacht Frans te kunnen spreken.
  • Denkt u dat de inburgeraars met de getroffen maatregelen rond inburgering (vb. verplichte cursus) meer gerespecteerd en aanvaard zullen worden in Vlaanderen?
  • Welk doel wil u nog bereiken tijdens uw regeerperiode?

Bron: