Lamberts Miet

Miet Lamberts is onderzoekleidster bij de HIVA. Zij is licentiaat in de psychologie, specialisatie arbeids-, organisatie- en gemeenschapspsychologie. Ze heeft meegeschreven aan het onderzoek: “Inburgering in Vlaanderen, de effectiviteit, efficiëntie en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid”

Miet Lamberts houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek over personeelsbeleid, met speciale aandacht voor (veranderingen in) personeelsbeleid in relatie tot de arbeidsmarkt Hierbij behoort dan ook arbeidsmarktonderzoek in meer ruime betekenis tot de thema's die zij opneemt, met hierbij speciale aandacht voor de positie van doelgroepen op de arbeidsmarkt (laaggeschoolden, vrouwen, allochtonen, …).

Enkele van haar andere publicaties:

  • “De tewerkstelling van allochtonen in de land- en tuinbouw”
  • “Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt”
  • “Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd?”
  • "Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt”
  • “Werk maken van werk voor allochtonen”

Naast de onderzoeken die ze voert; begeleidt ze ook op vraag van diverse organisaties als consultant een aantal projecten rond organisatieverandering, arbeidstijdregelingen en arbeidsduurverkorting.

Vragen die eventueel gesteld kunnen worden:

  • Hoe bent u voor de eerst keer in aanraking gekomen met het thema inburgering?
  • Vindt u dat migranten op de arbeidsmarkt genoeg kansen krijgen?
  • Vindt u het belangrijk dat nieuwkomers en oudkomers een inburgeringstraject volgen? Wat is volgens u de meerwaarde het inburgeringstraject?

Contactgegevens:

  • E-mailadres: eb.nevueluk.avih|strebmal.teim#eb.nevueluk.avih|strebmal.teim
  • Telefoon: +32 (0)16 32 33 24

Bron: