Loobuyck Patrick

Patrick Loobuyck is een medewerker van de Stichting Gerrit Kreveld. Hij heeft een beetje overal gezeten. Hij begon als godsdienstwetenschapper in Leuven, maar hij verloor zijn geloof en trok dan naar Gent om moraal te studeren. Sinds 2009 doceert hij voltijds aan de Universiteit Antwerpen. Hij schrijft nog heel veel artikels voor het tijdschrift. Het gaat vooral over onze samenleving en politiek. Hij schrijft bijvoorbeeld over het hoofdoekenverbod, vrijheid, arbeidsmigratie…

Enkele van zijn andere publicaties zijn:

  • Hoofddoekenverbod wordt politieke beslissing (Edito)

Jaargang 17, 2010, nr.4 (april)

  • Arbeidsmigratie binnen en naar de EU

Jaargang 16, 2009, nr.7 (september)

  • Schoolpactwet: 50 jaar later

Jaargang 16, 2009, nr.5 (mei)

Eventuele vragen die kunnen worden gesteld:

  • Hoe is het nu met jou geloof?
  • Schrijf je nog veel artikels voor het tijdschrift Samenleving en Politiek?
  • Hoe denk je nu over de inburgering in Vlaanderen en Nederland?

Contactgegevens:

  • Email: eb.ca.au|kcyubool.kcirtap#eb.ca.au|kcyubool.kcirtap
  • Telefoon: 032654716

Bron: