Miet Lamberts

Miet Lamberts is onderzoekleidster bij de HIVA. Zij is licentiaat in de psychologie, specialisatie arbeids-, organisatie- en gemeenschapspsychologie.
Zij heeft meegeschreven aan het onderzoek: “Inburgering in Vlaanderen, de effectiviteit, efficiëntie en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid”

Ze houdt haar voornamelijk bezig met onderzoek over personeelsbeleid, met speciale aandacht voor (veranderingen in) personeelsbeleid in relatie tot de arbeidsmarkt Hierbij behoort dan ook arbeidsmarktonderzoek in meer ruime betekenis tot de thema's die zij opneemt, met hierbij speciale aandacht voor de positie van doelgroepen op de arbeidsmarkt (laaggeschoolden, vrouwen, allochtonen, …).

Enkele van haar andere publicaties zijn:
- “De tewerkstelling van allochtonen in de land- en tuinbouw”
- “Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt”
- “Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd?”
- “Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt”
- “Werk maken van werk voor allochtonen”

Naast de onderzoeken die ze voert; begeleidt ze ook op vraag van diverse organisaties als consultant een aantal projecten rond organisatieverandering, arbeidstijdregelingen en arbeidsduurverkorting.

Contactgegevens:
E-mailadres: eb.nevueluk.avih|strebmal.teim#eb.nevueluk.avih|strebmal.teim
Telefoon: +32 (0)16 32 33 24

Bron:
KU.Leuven.(2010). Miet Lamberts. Geraadpleegd op 30 november 2010, op http://www.hiva.be/nl/overhiva/onsteam_detail.php?id=42