Monografieën Jolien
  • Pinto, D. (2007). Interculturele communicatie: een stap verder. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Pinto, D. (2005). Interculturele communicatie, conflicten en management. Houten : Bohn Stafleu van Loghum
  • Spijkerboer, T. (2007). Inburgering en de fundamenten van het Nederlandse politieke bestel. Den haag: SDU
  • Spijkerboer, T. (2002). Het hoger beroep in vreemdelingenzaken. Den haag: SDU
  • Vermeulen, B.P., Steenbergen, J.D.M., Fernhout, R. & Spijkerboer, T.P. (1999). Internationaal immigratierecht, verdragen, besluiten van internationale organisaties en internationale jurisprudentie van belang voor het Nederlandse Immigratierecht. Den haag: SDU.

Terug naar overzicht