Pascal Smet

Pascal Smet is Vlaams minister van onderwijs, jeugd, gelijke kansen en Brussel

Beroepsloopbaan:

 • adjunct-adviseur Commissariaat-generaal Vluchtelingen (1991-1997)
 • asielexpert kabinet Minister van Binnenlandse Zaken Johan.Vande Lanotte(1997-1998)
 • adjunct-commissaris voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (1998-1999)
 • adjunct-kabinetschef Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (1999-2001)
 • commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (2001-2003)

Politieke loopbaan:

 • gemeenteraadslid Beveren-Waas (1989-1997)
 • provincieraadslid Oost-Vlaanderen (1991-1994)
 • staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Cultuur, Sport, Ambtenarenzaken en de Coördinatie van het Mediabeleid (2003-2004)
 • minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor Mobiliteit, Openbare Werken, Taxi’s en Bijstand aan Personen en Lid van het College van de VGC voor Sport, Cultuur, Jeugd en Patrimonium (2004-2009)

Eventuele vragen die kunnen gesteld worden:

 • U bent minister van Gelijke Kansen. Een heel ruim begrip, wat begrijpt u onder de noemer ‘gelijke kansen’?
 • Op welke manier zorgt u ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt (beleidsplan)?
 • Onlangs kwam er in de media dat jeugdbewegingen nog ‘ te blank’ zijn. Jeugdbewegingen blijven het terrein van de blanke middenklasse en trekken te weinig allochtonen aan. Wat is uw voorstel om meer kleur te brengen in de jeugdbeweging?

Contactgegevens:

 • Adres: Koning Albert II- laan 15 1210 Brussel
 • Telefoon: 02 552 68 00
 • Fax: 02 552 68 01
 • E-mail: eb.nerednaalv|tems.tenibak#eb.nerednaalv|tems.tenibak

Bronnen: