Pauwels Fernando

Fernando Pauwels is één van de auteurs die meeschreef aan het onderzoek: “Inburgering in Vlaanderen, de effectiviteit, efficiëntie en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid”. Hij is licentiaat in de sociologie, specialisatie theoretische en cultuursociologie; GAS bedrijfseconomie, master in applied economics.

Hij is sedert 2001 verbonden als wetenschappelijk medewerker van het HIVA binnen de sector arbeid en organisatie.

Andere publicaties waar hij aan heeft meegeholpen zijn:

  • De impact van inburgering in Vlaanderen (deel 3)
  • Inburgering in Vlaanderen (deel 1)
  • Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt

Ferando Pauwels is naast onderzoeker van het HIVA ook iemand die veel vrijwilligerswerk doet. Hij is momenteel met verschillende projecten bezig. Daarnaast is hij ook zeer gelovig en probeert hij het geloof te verspreiden, door samenkomsten te organiseren. Indien u geïnteresseerd bent in zijn blog met zijn verhalen over zijn projecten of indien u zo een bijeenkomst wil bijwonen kan u gerust een kijkje nemen op zijn website.

Vragen die we kunnen stellen:

  • Waarom vond u het belangrijk mee te werken aan een onderzoek die te maken heeft met het thema “inburgering”?
  • Vindt u dat het Vlaamse inburgeringsbeleid efficiënt is?
  • Wat zou u willen zien veranderen aan het inburgeringsbeleid?

Contactgegevens:

  • E-mailadres: eb.nevueluk.avih|slewuap.odnanref#eb.nevueluk.avih|slewuap.odnanref
  • Telefoon: +32 (0)16 32 31 24

Bronnen: