Politieke context Anne Laure

De Vlaamse minister van inburgering is momenteel Geert Bourgeois, van de NVA.
Zijn beleid voor heeft vier doelstellingen:
1.Meer effectieve participatie van de nieuwe Vlamingen
2.Verbeteren van de doelmatigheid van het aanbod
3.Een gecoördineerd beleid inzake integratie
4.Een systematische opvolging en evaluatie van het integratiebeleid

Bronvermelding

Partijstandpunt van de Open Vld

Open Vld vindt migratie geen negatief of bedreigend fenomeen. Ze vinden dat mensen die naar hier willen komen om te werken, bijdragen tot onze welvaart. Ze vinden ook dat er andere mogelijkheden moeten zijn om zich in ons land te vestigen. Open VLD opteert voor een Europees systeem waarbij investeerders en mensen met een arbeidscontract op zak in functie van de noden van de arbeidsmarkt hier kunnen komen wonen en werken.

Volgens de open VLD moet ook voor mensen die niet meteen binnen deze criteria passen, onze maatschappij open staan, binnen quota die binnen de Europese Unie afgesproken worden. De mensen die in dit verband naar ons land migreren, moeten bereid zijn om onze taal te leren en zich te integreren in onze samenleving.

Bronvermelding

Terug naar overzicht