Politieke context Annelies

CD&V

Naar een Europese aanpak te streven: een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid. CD&V wil
dat België een voortrekkersrol speelt in de verdere uitbouw van een Europees gemeenschappelijk
migratie- en asielbeleid. Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel moet verzekeren dat iedere
asielzoeker een faire en kwalitatief hoogstaande behandeling krijgt, en moet interne
migratiestromen tegengaan.
Bijkomende inspanningen te leveren om de oorzaken van migratie beter aan te pakken. België moet
ook haar rol in de preventie en bestrijding van internationale conflicten verder opnemen,
investeren in het correct informeren van potenti�le migranten en indien nodig een
ontradingsbeleid voeren.

Bron:

Terug naar overzicht