Politieke Context Jolien

Geert bourgeois is Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. Hij is dus niet alleen Viceminister-president van Inburgering, maar nog van veel andere zaken!

Standpunt SP (Nederlandse socialistische partij):
De SP zegt dat het veel te lang geduurd heeft voordat tot de regering doordrong dat grote groepen nieuwe Nederlanders leven in een isolement. Veel allochtonen hebben op eigen kracht en met de hulp van buren en vrijwilligers in de buurt een plaats verworven in de samenleving. Maar veel mensen leven nog steeds geïsoleerd van elkaar, door gebrek aan kennis van de taal en van elkaars gewoonten. De SP hecht veel waarde aan inburgering, maar de huidige inburgering gaat te veel gepaard met wapengekletter. Dat is volkomen misplaatst. De SP wil niet dat zakken voor een inburgeringexamen wordt beboet, als de cursist niets te verwijten valt

Bron:

Terug naar overzicht