Politieke Context Lies

Vlaams Belang

Vlaams belang pleit voor een hardere inzet van de immigranten. Het nu voorgestelde beleid vinden ze beledigend. Hert zogenaamde Minderhedenforum werkt volgens hen op tal van punten tegengesteld aan het integratie-idee. Een voorbeeld is dat de allochtonen die het al tientallen jaren vertikken om Nederlands te leren dankzij Minister Keulen en de Vlaamse Regering voortaan beroep kunnen doen op gratis en door de Vlaamse belastingbetaler gefinancierde tolkenhulp.
Het Vlaams Belang eist dan ook in afwachting van de immigratiestop dat nieuwkomers (nieuwe migranten) eerst en vooral onze taal moeten leren in hun land van herkomst en dus vóór ze naar Vlaanderen immigreren. Migranten moeten een resultaatsverbintenis ondertekenen en zelf de noodzakelijke inspanningen leveren. Voor de hier aanwezige migranten wil het Vlaams Belang een verplicht inburgeringsexamen dat rechtstreeks gekoppeld is aan de verblijfsvergunning.

Bron:

- Dewinter, F. (2009). Integratiedecreet gestemd in commissie Inburgering van het Vlaams Parlement. Internet. http://www.vlaamsbelang.org/1/880/.
- FractieVlaamsParlement. (2010). Coaches” voor de inburgering van migranten : zoveelste nieuw multiculgadget dat alleen maar het omgekeerde effect zal bereiken. Internet. http://vlaamsbelangvlaamsparlement.org/2/630.

Terug naar overzicht