Politieke Context Liesbet

Partijstand van CD&V:

CD&V wijst erop dat België in het centrum van Europa ligt en dus al eeuwen een kruispunt is van volkeren en culturen. Zij staan dan ook open voor nieuwkomers en geven hen alle kansen om hen in onze samenleving te integreren. Anderzijds wijzen ze er wel op dat de nieuwkomers respect moeten hebben voor onze wetten en gebruiken. Ook de kennis van de taal vinden ze zeer belangrijk. Als laatste zeggen ze nog: “Als respect van twee kanten komt, is een kleurrijke samenleving een verrijking.”.

Geraadpleegd op 15 december 2010, op http://www.cdenv.be/inhoud/thema/migratie-integratie

Terug naar overzicht