Politieke context Suzan

Groen!

Groen! wil een humaan asielbeleid met rechtszekere en transparante procedures. Het uitgangspunt moet zijn dat mensen die bescherming nodig hebben die ook krijgen. Ze willen een openbare evaluatie van de opvangwet, uitvoeringsbesluiten en opvangpraktijken. Groen! wil objectieve criteria voor regularisatie van mensen zonder papieren vastleggen in de wet. Een regularisatiecommissie spreekt zich hierover uit in plaats van de minister. Groen! pleit voor een uitnodigingsbeleid waarbij internationaal erkende vluchtelingen uitgenodigd worden om zich in België te vestigen.
Ten aanzien van alle mensen met een precair verblijfsstatuut willen ze een correct onthaalbeleid dat alle sociale basisrechten kan garanderen (bv. recht op dringendemedische hulpverlening, afmaken van een begonnen schooljaar, …). Ten slotte is Groen! voorstander van een beter systeem van legale migratie. Dat houdt een verfijning van de procedure tot gezinshereniging in. Daarnaast vragen ze een opheffing van de beperkingen voor de nieuwe EU-onderdanen. Verder vraagt Groen! de uitwerking van een beter systeem van arbeidsmigratie, vertrekkend van de noden in het gastland én in de landen van herkomst. En naast dit alles zou er een betere regeling moeten komen van de algemene migratie. Hierbij kan gedacht worden aan
tijdelijke migratieprogramma’s.

Bron:

Terug naar overzicht