Publicaties Hanne

Hanne

 • Ben Yakoub J. (2008), Het inburgeringstraject: een nieuwe burgersopvatting? Een inhoudsanalyse van het Vlaams onthaal- en inburgeringsbeleid. Niet-gepubliceerde scriptie voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent/Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Gent, 2006-2007, 70 blz. Universiteit Gent

—> niet gepubliceerde scriptie, dus niet gevonden.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars. Belgisch Staatsblad, 4 december 2008, blz. 63 680 e.v. (B.S., 4/12/2008).

—> Niet gevonden in de bib, maar wel op http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl - Blz. 63680, 2008-12-04. (elektronische bron)

 • Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2008 tot bepaling van de doelen voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie binnen het primaire inburgeringstraject.

—> http://www.juriwel.be/Webfiles/Documenten/diversiteitsbeleid/bvr270608.pdf (pdf- bestand)

 • Boender W. (2001), Multiculticulturaliteit, burgerschap en Islam in Nederland, in D. Douwes, Naar een Europese Islam?, Metz & Schildt, Amsterdam, p. 77-93.

—> Gevonden op Libis, beschikbaar ik KU Leuven en in het Vlaams Parlement. (boek)

 • Cherroud K. (2009), Inburgeringsbeleid: een algemene inleiding’, Gids voor sociaalcultureel en educatief werk, afl. 56, 117-135.

—> Het tijdschrift Gids voor sociaalcultureel en educatief werk is te vinden in Libis, o.a. in Campus Kortrijk (tijdschrift)

 • De Cuyper P. (2010), Inburgering in Vlaanderen: de efficiëntie en effectiviteit geëvalueerd, HIVA-K.U.Leuven, Leuven.

—> Gevonden in de Centrale bibliotheek van de KU Leuven. (artikel)

 • De Cuyper P., Lamberts M. & Pauwels F. (2010), De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd: synthese, HIVA-K.U.Leuven, Leuven.

—> KU Leuven, centrale bibliotheek (artikel)

 • De Cuyper P. & Wets J. (2007), Diversiteit in integratie: Een evaluatie van de vormgeving, efficiëntie en effectiviteit van het Vlaamse Inburgeringsbeleid, HIVAK. K.U.Leuven, Leuven, 116 pp.

—> KU Leuven, centrale bibliotheek (artikel)

 • Decreet 28 februari betreffende het Vlaams inburgeringsbeleid, Belgisch Staatsblad, 8 mei 2003, blz. 24 937 e.v.

—> Belgisch Staatsblad, blz. 24937. (elektronische bron)

 • Decreet van 14 juli 2006 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, B.S., 9 november 2006, blz. 59 990 e.v. Belgisch Staatsblad, blz. 59 990 e.v.

(elektronische bron)

 • Decreet van 1 februari 2008 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, B.S., 21 februari 2008, blz. 10 851 e.v.

—> Belgisch Staatblad, blz. 10 851 e.v. (elektronische bron)

 • Fermont I. (2004), Inburgeringsdecreet in werking: wat verandert er allemaal?, Administratieve wegwijzer Vreemdelingen Vluchtelingen Migranten, Nieuwsbrief, nr. 111, Kluwer uitgevers, Mechelen.

—> Gevonden op Libis, beschikbaar in de bibliotheek van het Belgisch Parlement e.a.
(artikel)

 • Keulen M. (2004), Beleidsnota inburgering 2004-2009, 22 oktober 2004.

—> binnenland.vlaanderen.be/ (Worddocument)

 • Lamberts M., De Cuyper P., Struyven L., Wets J., Geets J., Timmerman C. & Van den Eede S. (2007), Evaluatie van de inhoudelijke en financiële aspecten van het Vlaams inburgeringsdecreet: Synthese, HIVA-K.U.Leuven, Leuven, 47 pp.

—> Gevonden op Libis, beschikbaar in de Centrale bibliotheek van KU Leuven (artikel)

 • Lamberts M. & Pauwels F. (2010), De impact van inburgering, HIVA-K.U.Leuven, Leuven.

—> Gevonden op Libis, beschikbaar in de Centrale bibliotheek van KU Leuven. (artikel)

 • Lodewyckx I. & Geets J. (2002), Integratie en Identiteit. een toepassing op de beleving van de Islam, Alert, vol. 28, nr. 5, p. 69-79.

—> Gevonden op Libis, KU Leuven, Sociale Wetenschappen (artikel)

 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Inspectie financiën (2005), Bijzondere

audit van de onthaalbureaus, Brussel.
—> docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2005-2006/g600-1.pdf (pfd bestand)

 • Protocol betreffende de afspraken met betrekking tot het primair en secundair inburgeringstraject van inburgeraars met een professioneel perspectief, 24 april 2008.

—> Gezocht op Libis (uitgebreid en op alle bibliotheken) maar niet gevonden.

 • Protocol tussen het onthaalbureau en de AMB regio van VDAB betreffende de doorverwijzing van oudkomers naar het onthaalbureau voor het volgen van een primair inburgeringstraject, 1 mei 2007.

—> Gezocht op Libis (uitgebreid en op alle bibliotheken) maar niet gevonden.

 • Raes E. (2005), Verplichte inburgering in Vlaanderen. Niet-gepubliceerde scriptie voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Politieke Wetenschappen, Universiteit Gent/Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Gent, 2004- 2005, 148 blz.

—> Universiteit Gent
(niet gepubliceerde scriptie)

 • SERV (2006), Betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, SERV, 13 maart 2006.

—> www.serv.be (artikel)

 • VMC, Voorstellen bij het ontwerp van het inburgeringsdecreet 2006, Overleg onthaalbureaus –Vlaamse Minderhedencentrum, 9 maart 2006.

—>www.vmc.be/2006%20juni%20amendementen%20decreet.pdf (pdf bestand)

 • Wets J. (2007), Wat is inburgering in Vlaanderen? Conceptnota ‘inburgering’ in het kader van het VIONA- onderzoek ‘Evaluatie van de inhoudelijke en financiële aspecten van het Vlaamse inburgeringsdecreet, HIVA-K.U.Leuven, Leuven, 33 pp.

—> Gevonden via Libis, o.a. bij centrale bibliotheek KU Leuven.

Terug naar overzicht