Publicaties Jolien
Aangehaalde literatuur Bibliotheek Andere werken
Jolien
Entzinger, H. (1994), Shifting Paradigms: An Appraisal of Immigration in the Nederlands, in Fassmann, H. en Münz, R. (eds.) (1994), European Migration in the late Twentieth Century, Edward Elgar, Eldershot/Brookfield, 93-112, 98-103. Niet in de campusbibliotheek Verzorgingsstaat vaar wel. Van Gorcum., 2004. Arts, Wil / Entzinger, Han.
Pinto, D. en Van Ree, A. (1998), Samen verder. Ontwikkeling van participatiebeleid. Achtergrondinformatie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 86-101, 116-117. Niet in de campusbibliotheek Conflicthantering en diversiteit. Bohn Stafleu van Loghum, 2009. Pinto, David /van Doremalen, Hans.
Entzinger, H. (1997), Inburgeren met én zonder concessies. Enkele kanttekeningen bij het advies ‘Beleidsopvolging minderhedendebat’,in Foblets, M.C. en Hubeau, B. (eds.) (1997), Nieuwe burgers in de samenleving? Burgerschap en inburgering in België en Nederland, Acco, Leuven/Amersfoort, 29-42; Pinto, D. en Van Ree, A. (1998) Katho campus kortrijk, HUBrussel Centrale Bibliotheek, KULeuven Campus Kortrijk, KULeuven Centrale Bibliotheek, KULeuven Rechtsgeleerdheid, Kath. Hogeschool Mechelen, LESSIUS Psychologie-Logopedie, Vlaams Parlement Grenzeloze solidariteit : naar een migratiebestendige verzorgingsstaat /De Balie, 2004.Entzinger, Han / van der Meer, Jelle.
Van der Zwan, A. en Entzinger, H. (1994), Beleidsopvolging minderhedendebat, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken; Entzinger,H. (1997), 32-33. Niet in de campusbibliotheek Inclusie zeggenschap support : op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is. Garant, 2009. Schuurman, Martin / van der Zwan, Anna.
Entzinger, H., De dilemma’s van het inburgeren in een multiculturele samenleving, in Krisis 63 (juni 1996), 70-73, 73. Niet in de campusbibliotheek Islam in de multiculturele samenleving : opvattingen van jongeren in Rotterdam. European research centre on migration and ethnic relations, 2000 (European research centre on migration and ethnic relations. Research papers ; 2000,1) Phalet, Karen / Van Lotringen, Claudia / Entzinger, Han.
Leisink, P. (1997), Burgerschap, inburgering en werken in Nederland n Foblets, M.C. en Hubeau, B. (eds.) (1997), 115-130, 123-128. Niet in de campusbibliotheek Structurering van arbeidsverhoudingen : een vergelijkende studie van medezeggenschap in de grafische industrie en in het streekvervoer. Eindwerken Van Arkel, 1989. Leisink, Peter.
Kymlicka, W., Multicultural citizenship, Clarendon, Oxford; RAZ, J. (1994), Multiculturalism. A liberal perspective, in Dissent, Winter, 67-79. HUBrussel Centrale Bibliotheek, KULeuven Campus Kortrijk, KULeuven Rechtsgeleerdheid, KULeuven Sociale Wet. Communitarianism and its critics. / Clarendon, 1993. Bell, Daniel / Kymlicka, Will.
Alsulaiman, A., De bestuurlijke randvoorwaarden voor de toepassing van het integratieconcept, in Foblets, M.C. en Hubeau, B. (eds.)(1997), 183-201, 198-199; Martens, A. (1993), De integratieproblematiek binnen een multiculturele samenleving: het verzuilingsmodel als hypothese, in Demeyere, F. (ed.) (1993), Over pluralisme en democratie. Verzuiling en integratie in een multiculturele samenleving, VUBPRESS, Brussel, 39-50. Niet in de campusbibliotheek De marokkaanse familierechtelijke documenten : norm, realiteit en vertaalproblematiek. Deel 1 : Het proefschrift. Eindwerken Universiteit Gent. Faculteit letteren en wijsbegeerte, 2009. Alsulaiman, Abied.
Van Boxtel, H., Integratiebeleid 1999-2002:“Kansen krijgen, kansen pakken”, ministerie voor Grote Steden- en Integratiebeleid. Niet in de campusbibliotheek /
Van Gunsteren, H., Admission to Citizenship, in Ethics 98, 731-741. Niet in de campusbibliotheek Vrijheid als ideaal. SUN, 2005. Snels, Bart.
Tholen, J. H. (1997), Vreemdelingenbeleid en rechtvaardigheid? Een wijsgerige studie naar onze beoordelingen van immigratie- en naturalisatiebeleid, proefschrift, Kath. Univ. Nijmegen, 202. Liberaal Archief /

Terug naar overzicht