Statistieken Liesbet

- Loop van de bevolking in 2008 (o.a. aantal migraties, zowel interne als internationale, en aantal vreemde in België)

Bron:
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/cijfers_bevolking_1_1_2009.jsp

- Jaarrapport over inburgering. Hierin wordt het inburgeringsbeleid in kaart gebracht. (de cijfers, van 2009, vind je vanaf pagina 15)

Bron:
http://www.inburgering.be/inburgering/sites/www.inburgering.be.inburgering/files/thema-inburgering-site.pdf

Terug naar overzicht