Artikels

artikel Joram
artikel Hanne
artikel Jolien
artikel Joriska
artikel Annelies
artikel Liesbet
artikel Ulrike
artikel Suzan
artikel Lies
artikel Anne-Laure

Op deze pagina vindt u van al onze teksten een korte synthese zodat u zich wat makkelijker kan oriënteren en verder zoeken naar gerichte informatie.

Hanne

Inburgering in Vlaanderen

Het beleidskader in kaart gebracht (Deel 1)

Het artikel werd door de auteurs, verbonden aan de K.U. Leuven geschreven als onderzoeksresultaten over de historie, doelgroep en beleid van Inburgering in Vlaanderen.
Allereerst was er een onthaalbeleid dat evolueerde naar een inburgeringsbeleid en zelf een inburgeringsplicht. De meeste nieuwkomers, gebonden aan een aantal voorwaarden hebben inburgeringsplicht. Een aantal kunnen worden vrijgesteld of krijgen voorrang.
De inhoud van het inburgeringstraject bestaat uit een primaire traject (verplicht) en een secundair e traject. Zo kan de inburgeraar zo snel mogelijk zelfstandig en actief aan de samenleving deelnemen. Tot slot worden nog een aantal samenwerkende diensten opgenoemd zoals: de gemeente, Onthaalbureaus, Huis van het Nederlands, VDAB en OCMW.

Bron van het artikel:
De Cuyper, P. , Lamberts, M., Pauwels, F. & Vets, C. (2010) Inburgering in Vlaanderen (deel 1). Het beleidskader in kaart gebracht. Studie (PDF-document). Geraadpleegd op 26 oktober 2010, op http://hiva.kuleuven.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php?id=3227

Wil je een uitgebreidere samenvatting van dit artikel? Klik dan hier.

Anne-Laure

Inburgering in Vlaanderen

De effectiviteit, efficiëntie en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid (Synthese)

Het artikel is een synthese van drie deelrapporten die de effectiviteit, efficiëntie en impact van het Vlaamse inburgeringbeleid onderzocht. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, de VDAB en het departement Onderwijs. Het werd uitgevoerd door de HIVA en de auteurs zijn Peter De Cuyper, Miet Lamberts en Fernando Pauwels.

De tekst bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de onderzoekssituering en –bevindingen. Hierin gaat vooral aandacht uit naar de onderzoeksresultaten i.v.m. de efficiëntie, de impact en de effectiviteit van het Vlaamse inburgeringsbeleid. Het tweede deel daarentegen bespreekt aanbevelingen om de knelpunten op te lossen. Indien u meer informatie wenst, kunt u op deze diavoorstelling terecht.

Bron:
De Cuyper, P., Lamberts, M., & Pauwels, F. (2010). Synthese Inburgering in Vlaanderen. De effectiviteit, efficiënte
en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid. Rapport (PDF-document). Geraadpleegd op 3 november 2010, op http://www.hiva.be/resources/pdf/publicaties/R1333.pdf