Verzamelwerk Suzan
  • Martens, A. (1997). Gekleurde grondgebieden? De ongewenste effecten van een impliciet spreidingsbeleid. In M.C. Foblets, B. Hubeau, & S. Parmentier (Red.). Migranten kleuren het recht in. Over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht. (pp. 137-148). Leuven/Amersfoort: Acco.

Terug naar overzicht