Vets Carissa

Vets Carissa is een van de auteurs van 'Inburgering in Vlaanderen, het beleidskader in beeld gebracht, deel 1'.
Ze werkte als wetenschappelijk medewerkster aan de Onderzoeksgroep Arbeids- Organisatie- en Personeelspsychologie aan de K.U. Leuven. Nadien werkte ze aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) bij de K.U. Leuven.

Vets schreef o.a. ook mee aan ‘Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?’ (2010), Van dezelfde reeks schreef ze mee een “Inburgering in Vlaanderen”

Contactgegevens: gezocht via haar uitgeverij, Libis, Google, maar geen informatie gevonden. Ze werkte bij de K.U. Leuven maar ook hier is geen internetinformatie te vinden.

Vragen die kunnen gesteld worden:

  • Wat motiveert of demotiveert) u om rond dit thema te werken?
  • Wat hoopt u te bereiken bij de Belgen/ politiek met uw werk rond inburgering?
  • Indien u de politieke macht zou hebben om veranderingen door te voeren op vlak van inburgering, wat zou u dan eerst willen veranderen?

Bron: